Ergotherapie Lingewaard;
helpt jong en oud met dagelijkse problemen

Ergotherapie helpt zowel volwassenen als kinderen de dingen die voor hen belangrijk zijn, weer zelf te doen. Ergotherapie onderscheidt zich van andere disciplines in de gezondheidszorg door zich niet te richten op de aandoening, maar op het concrete praktische handelen van alledag.


Sinds juni 2012 kunt u terecht bij Ergotherapie Lingewaard, een samenwerkingsverband van vier zelfstandige praktijken. Iedere praktijk heeft z’n eigen specialisaties en aandachtsgebieden. Er wordt op de verschillende praktijklocaties gewerkt, maar vaker wordt er behandeld op de plek waar de problemen zich voordoen: op school, op het werk of thuis.


Wanneer u moeite heeft met het doen van uw dagelijkse bezigheden,
kunt u bij een van deze gespecialiseerde ergotherapeuten terecht:

Annabel Joosten - kinderergotherapeut
(Ergo Zorg op maat)

“De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten, zoals aan- en uitkleden, eten, schrijven of zelfstandig spelen. De ergotherapeut analyseert waarom het kind hier moeite mee heeft en stimuleert het kind in zijn normale ontwikkeling, onder andere in de ontwikkeling van praktische vaardigheden. Hierover worden tevens adviezen gegeven aan ouders en/of leerkrachten.” 

Ingrid Heutink
(Ergotherapie Heutink)

“Problemen in dagelijks handelen kunnen zich op allerlei gebieden voordoen. Daarom is ergotherapie zo effectief, we bekijken de persoon in zijn omgeving. We richten ons bijvoorbeeld op: advisering en training om valrisico in huis te verkleinen, training van vaardigheden bij geheugen-problemen, training in het eenhandig kunnen verzorgen van een baby, ondersteuning van de partner of mantelzorger van chronisch zieken en kwetsbare ouderen, instructie om veilig om te gaan met scootmobiel of electrische rolstoel.“

Debby Rijnbeek
(Ergotherapie Rijnbeek)

“Steeds meer mensen lijden aan onbegrepen pijn- en/of vermoeidheidsklachten. Lage rugpijn, RSI, whiplash, fibromyalgie, maar ook het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en burnout zijn diagnoses die steeds vaker gesteld worden. Als gevolg van pijn en vermoeidheid is het moeilijk om het huishouden zelf te doen, het werken vol te kunnen houden en blijft er vaak te weinig energie over om ook nog te kunnen genieten van de leuke dingen. De ene dag gaat het soms beter dan de andere dag. Dit is moeilijk uit te leggen aan anderen, wat voor onbegrip en frustratie kan zorgen bij partner, werkgever of familie en vrienden. Ergotherapie helpt u om de draad weer op te pakken en de dingen te doen die voor u belangrijk zijn, op zo’n manier dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van uw klachten.”

Ine Lamers
(StructuurPraktijk)

“Mensen met ADHD en mensen met Autisme hebben een brein dat wat anders werkt dan gemiddeld. Dit levert een aantal sterke kanten op én kan er voor zorgen dat je in het dagelijks leven tegen praktische problemen aanloopt, bijvoorbeeld op het gebied van plannen en organiseren.

De medewerkers van StructuurPraktijk helpen je om strategieën te vinden die je in staat stellen om effectiever en meer ontspannen te functioneren. Structuur en overzicht zijn daarbij belangrijke ingrediënten.”